Zmiany w przepisach CLP

Wraz z datą 1 czerwca 2015 miało zacząć obowiązywać rozporządzenie CLP zastępujące równoległą dyrektywę preparatową. Przygotowując się do tego firmy poczyniły odpowiednie przygotowania w zakresie zaktualizowanych kart charakterystyki. Jednak 28 maja nastąpiła publikacja rozporządzenia 2015/830/WE, która zastąpiło rozporządzenie 453/2010/WE. Dzięki temu obecnymi kartami z klasyfikacją CLP można się posługiwać aż do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Pomimo tego, że nowe rozporządzenie tylko nieznacznie różni się od poprzedniego, to wpływa na same karty charakterystyki. Efektem tego karty charakterystyki przygotowane przed 1 czerwca należy właściwie dostosować według wymagań do nowego rozporządzenia 2015/830/WE. W pewnym i znaczącym stopniu utrudniło to pracę tym, którzy starali się przygotować do zmian wcześniej.

Aktualnie wiadomo już znacznie więcej o tym jak dokładnie powinna wyglądać i co zawierać poprawna karta charakterystyki. Należy tu wymienić między innymi: klasyfikację zgodną z rozporządzeniem CLP, podobnie jak kart aktualizowanych po 1 czerwca 2015r., jeżeli karta została dostarczona do odbiorcy to może zostać niezmieniona do 1 czerwca 2017r. Warunkiem jest między innymi brak konieczności aktualizacji z powodu innych istotnych zmian oraz przepisów.

Całość przekłada się na sposób oznakowania produktów. Jeżeli wprowadzono go do obrotu po 1 czerwca 2015 roku to powinien on posiadać właściwą etykietę, która musi być zgodna z rozporządzeniem 1272/2008/WE. Wyjątkiem są jednak produkty, które zostały wyprodukowane oraz wprowadzone do obrotu przede tą datą. Oznacza to, że mogą być one oznakowane zgodnie ze stosowaną dyrektywą preparatową.

Informacje te obejmują i dotyczą tych produktów, które zgodnie z rozporządzeniem REACH są traktowane jako mieszaniny. W przypadku substancji odpowiednia zmiana miała miejsce już w 2010 roku.

Warto zauważyć, że prawdopodobnie już w 2016 roku przedsiębiorców czekają kolejne zmiany i modyfikacje obowiązujących przepisów.