Umowy Europejskie - ADR i zmiany

Zmiany w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wprowadzanych przez Komitet do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych i Światowego  Systemu Klasyfikacji i Oznakowania będą obejmowały zarówno specjalistów jak również firmy zajmujące się transportem oraz spedycją. Obejmą one również osoby wykonujące rozładunku oraz załadunku jak również samych procedur.

Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. Warto zauważyć, że podobnie jak było w poprzednich rozwiązaniach, obowiązywać będzie okres przejściowy – 6 miesięcy.

Rządowe wskazania z dnia 26 marca 2015 r., odnoszące się do wejścia w życie zmian do załączników „A” oraz „B” do Umowy europejskiej dotyczącej przewozu międzynarodowego drogowego towarów niebezpiecznych – ADR. Sporządzono ją w Genewie w dniu 30 września 1957r. Zawiera ona oficjalny tekst umowy ADR 2015-2017 przygotowany w języku polskim. Zostało to ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 25 czerwca – Dz U. 2015, poz 882.

 

Zainicjowane zmiany obejmują między innymi:

- usunięcia definicji „pojemności nominalnej naczyń”. Wprowadzenia definicję „dużego opakowania awaryjnego” – jego masa netto ma przekraczać 400 kg lub pojemność ponad 450 litrów,

- dodanie przepisów o wyłączenia z transportu ADR żarówek, które zawierają gazy duszące, utleniające, zużytych uszkodzonych i innych. Wskazano tu też wymagania wagowe w zależności od zwartości i składu poszczególnych lamp,

- znowelizowaniu uległy też instrukcje pisemne między innymi po przez dodanie zakazu używania papierosów elektronicznych i zmianę normy dla kamizelki ostrzegawczej. Wykreślono jednocześnie normy oraz typy środków ochrony indywidualnej. Pozostawiono z kolei typy środków ochrony dróg oddechowych,

- „Opakowanie zbiorcze/Overpack” – litery w napisie powinny mieć 12 mm wysokości – wymaganie od 1 stycznia 2016 roku,

- doprecyzowanie w zakresie zamieszczenia rysunków oraz ich opisu, tego jak prawidłowo wymiarować znaki oraz nalepki. Obejmuje to również pakowanych towarów w ilościach ograniczonych, obejmuje to również towary o podwyższonej temperaturze,

- w zakresie przewozów „luzem” – usunięto przepisy W1-W17, natomiast wprowadzono inne – VC1-VC3 oraz przepisy o charakterze uzupełniającym AP1-AP10. Dodano też przepisy BK3,

- tabelę „A” uzupełniono o kolejne 20 numerów. Obejmują one głównie klasę 2, która została uzupełniona o nową grupę gazów absorbowanych. W kasie 9 dodano UN 3509 „Oznakowanie odpadowe, próżne, nieczyszczone”. Z kolei dla 6-ciu numerów wprowadzono nowe brzmienia w zakresie nazwy przewozowej , szczególnie w pozycjach, które zawierają azbest.