Wywóz chemikaliów - nowe przepisy w zakresie przewozów

Na początku grudnia 2015, ukazało się nowe rozporządzenie delegowane Komisji. Celem jest zmiana załącznika „I” do rozporządzenia dotyczącego przewozu oraz wywozu niebezpiecznych chemikaliów nr 649/2012.

Jednocześnie w zakresie części 1 dodano między innymi następujące substancje:

- 1,1-dichloroeten – numer CAS – 75-35-4,

Czytaj więcej