Konsultacje publiczne

Dla 27 wniosków ECHA rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie udzielania zezwoleń zawierających 39 zastosowań poniższych substancji:

- związki chromu (VI) – stosowane w powierzchownej obróbce metali, układach chłodzenia, produkcji barwionej stali nierdzewnej oraz produkcji chloranu sodu i chlorynu potasu,

- 1,2 dichloroetan /CAS 107-06-2/ – stosowany jako rozpuszczalnik podczas produkcji polimerów,

- eter bis (2-metoksyetylowy) /CAS 111-96-6/ – występujący jako rozpuszczalnik podczas produkcji substancji o charakterze czynnym w farmaceutykach.