Zmiany w przepisach CLP

Wraz z datą 1 czerwca 2015 miało zacząć obowiązywać rozporządzenie CLP zastępujące równoległą dyrektywę preparatową. Przygotowując się do tego firmy poczyniły odpowiednie przygotowania w zakresie zaktualizowanych kart charakterystyki. Jednak 28 maja nastąpiła publikacja rozporządzenia 2015/830/WE, która zastąpiło rozporządzenie 453/2010/WE. Dzięki temu obecn

Czytaj więcej