Umowy Europejskie - ADR i zmiany

Zmiany w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wprowadzanych przez Komitet do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych i Światowego  Systemu Klasyfikacji i Oznakowania będą obejmowały zarówno specjalistów jak również firmy zajmujące się transportem oraz spedycją. Obejmą one również osoby wykonujące rozład

Czytaj więcej