Dokumenty w brany chemicznej - klasyfikacja i charakterystyka

Branża chemiczna z racji swojego specyficznego charakteru w dużym stopniu jest regulowana przez obowiązujące dziś przepisy oraz rozporządzenia. Mają one zarówno charakter krajowy, jak również międzynarodowy. Jest to często spowodowane dbałością o dobro i bezpieczeństwo człowieka, jak również środowiska naturalnego. W tym względzie należy zauważyć jak wa

Czytaj więcej

REACH - rozporządzenie dotyczące kadmu w farbach

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 17 lutego 2016 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji – UE, 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 roku, które zmienia załącznik XVII do rozporządzenia – WE nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH, które

Czytaj więcej

Witamina D3 - publiczne konsultacje ECHA

Do 7 marca 2016 roku potrwają konsultacje społeczne rozpoczęte 22 stycznie 2016 roku, dotyczące klasyfikacji witaminy D3 /CAS 67-97-0/.

W całej Unii Europejskiej pewne substancje posiadają klasyfikacje zharmonizowaną, w celu zapewniania stosownego zarządzania ryzykiem. Może mieć to jednak miejsce w wyjątkowych sytuacjach:

- dana substancja działa w sposób

Czytaj więcej

Konsultacje publiczne

Dla 27 wniosków ECHA rozpoczęła konsultacje publiczne w zakresie udzielania zezwoleń zawierających 39 zastosowań poniższych substancji:

- związki chromu (VI) – stosowane w powierzchownej obróbce metali, układach chłodzenia, produkcji barwionej stali nierdzewnej oraz produkcji chloranu sodu i chlorynu potasu,

- 1,2 dichloroetan /CAS 107-06-2/ &nda

Czytaj więcej

Wywóz chemikaliów - nowe przepisy w zakresie przewozów

Na początku grudnia 2015, ukazało się nowe rozporządzenie delegowane Komisji. Celem jest zmiana załącznika „I” do rozporządzenia dotyczącego przewozu oraz wywozu niebezpiecznych chemikaliów nr 649/2012.

Jednocześnie w zakresie części 1 dodano między innymi następujące substancje:

- 1,1-dichloroeten – numer CAS – 75-35-4,

Czytaj więcej

ODPADY - podsumowanie

Od uchwalenia ustawy dotyczącej gospodarki odpadami i opakowaniami mijają już 2 lata. Wprowadziła ona szereg zmian w przepisach między innymi w zakresie uszczelnienia systemu w zakresie odzysku oraz recyklingu. Ciekawą zmianą jest między innymi zniesienie (od nowego roku) obowiązku dotyczącego nakładania kaucji na opakowania po niebezpiecznych środkach. Art. 10, wspomnianej ustawy,

Czytaj więcej

Nawozy mineralne - innowacje

Konkurencyjny rynek w każdej branży zmusza do podejmowania odpowiednich kroków i daje szansę na rozwój. Szukając atrakcyjnych rozwiązań i pomysłów, warto brać pod uwagę również innowacyjne działania oraz kroki. Tak też się dzieje w przypadku przemysłu nawozowego.

Pod tym względem krajowy rynek jest coraz bardziej innowacyjny. Firmy decydują

Czytaj więcej

Biznes i kleje

Branża związana z produkcją klejów na naszym rynku wyceniana jest na kilkaset mln zł. Warto jednak zauważyć, że sama produkcja klejów nie stanowi wyłącznej działalności dzisiejszych firm.

Jak wskazują wyliczenia Adhesive and Sealent Council, która zrzesza między innymi producentów klejów oraz uszczelniaczy, rynek światowy szacuje się n

Czytaj więcej

Kongres Polska Chemia

Ustalono już szczegóły związane z datą ora miejscem trzeciej edycji Kongresu Polska Chemia, którego organizatorem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

 

Kongres ten, jest najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku, dotyczącym polskiej branży chemicznej. Zaplanowano w nim uczestnictwo około 400 osób - reprezentantów największych sp&

Czytaj więcej

Stan zdrowia - zapach i wrażliwość zapachowa

Węch stanowi jeden ze zmysłów, które pozwalają nam na odbiór bodźców z otoczenia. Zaburzenia w tym zakresie sprawiają, że często nie można właściwie funkcjonować.

Utożsamiany głównie z wrażeniami estetycznymi oraz hedonistycznymi ma bardziej rozbudowane znaczenie. Stanowi on swoisty nośnik informacji, które regulują wiele naszy

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach CLP

Wraz z datą 1 czerwca 2015 miało zacząć obowiązywać rozporządzenie CLP zastępujące równoległą dyrektywę preparatową. Przygotowując się do tego firmy poczyniły odpowiednie przygotowania w zakresie zaktualizowanych kart charakterystyki. Jednak 28 maja nastąpiła publikacja rozporządzenia 2015/830/WE, która zastąpiło rozporządzenie 453/2010/WE. Dzięki temu obecn

Czytaj więcej

Fartuch - atrakcyjny wygląd i odporność

Firmy bardzo często prowadzą swoją działalność w różnych branżach. W związku z tym należy często podejmować określone działania szczególnie, jeżeli w grę wchodzą kwestie bezpieczeństwa. W przypadku zakładów pracy, firm a nawet biur zagadnienia te znajdują się w kodeksie pracy. Tu też warto zauważyć, że to do pracodawcy należy zapewnienie pracowniko

Czytaj więcej

Chemia samochodowa - branża z perspektywą

Branża chemii samochodowej pomimo tego, że rozwija się coraz dynamiczniej, nadal jest niedoceniana, jeżeli chodzi segment chemikaliów konsumpcyjnych. Powodem tego był, przez lata prowadzony import samochodów używanych i znaczny wzrost ich liczby. Miało to swoje przełożenie na strukturę wiekową, która zaczęła podążać w kierunku starszych modeli samochod&oacut

Czytaj więcej

Umowy Europejskie - ADR i zmiany

Zmiany w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wprowadzanych przez Komitet do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych i Światowego  Systemu Klasyfikacji i Oznakowania będą obejmowały zarówno specjalistów jak również firmy zajmujące się transportem oraz spedycją. Obejmą one również osoby wykonujące rozład

Czytaj więcej